દબાણ સ્વીચ

પ્રેશર સ્વીચનો ઉપયોગ પાણી, તેલ, ઇંધણ, વાયુ, ગેસ અને અન્ય માધ્યમના દબાણને નિયંત્રિત કરવા અને તેનું નિયંત્રણ કરવા માટે કરવામાં આવે છે.

પ્રેશર સ્વીચ એ ખૂબ મહત્વનું થોડું ઉપકરણ છે જે ઘણા વિવિધ વાતાવરણની સલામતી અને નિયંત્રણને સક્ષમ કરે છે. તે નિષ્ફળ-સલામત ઉપકરણ તરીકે કાર્ય કરે છે, જેથી કોઇ પણ પ્રકારની ઘટનાઓને દબાણ દ્વારા લાગુ પડતી દબાણને અટકાવવા અથવા પ્રતિક્રિયા અથવા ફક્ત વિવિધ પ્રકારનાં દબાણમાં ઘટાડો અથવા વધારો કરવાની રીત પ્રદાન કરીને અટકાવવામાં આવે છે.

પર્યાવરણો
• પ્રેશર સ્વીચનો ઉપયોગ ઘણાં વિવિધ પ્રકારના પર્યાવરણોમાં કરવામાં આવે છે. તેમાં, ઉપયોગિતા અને કેમિકલ પ્લાન્ટ્સ, મશીન નિર્માણ સુવિધાઓ અને જાહેર ઇમારતો સુધી મર્યાદિત નથી.
એપ્લિકેશન
• પ્રેશર સ્વીચ ખાસ કરીને પ્રવાહી, ગેસ, વરાળ અથવા વીજળીના સ્વરૂપમાં વપરાય છે.
મેન્યુઅલ
• મેન્યુઅલ પ્રેશર સ્વીચ એ ફક્ત પ્રકાશ સ્વીચની જેમ જ છે કે જે વ્યક્તિએ ઉપર જવું કે બંધ કરવું.
આપોઆપ
• દબાણ સ્તર ખૂબ ઊંચું અથવા નીચું હોય ત્યારે સ્વચાલિત દબાણને ઇન્દ્રિયોને સ્વિચ કરે છે. માનવ સહાયની જરૂર વગર તે જવાબ આપી શકે છે.
ઉપયોગો
• પ્રેશર સ્વીચ વરાળ અથવા હવાને બહાર કાઢવા માટે ખંડ ખોલી શકે છે તે મશીનને બંધ કરી શકે છે. ગમે તે પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે જે ચોક્કસ સ્થિતિ માટે માનવ અથવા નાણાકીય નુકસાનને અટકાવશે તે પ્રેશર સ્વીચનું કાર્ય છે.

લોડ કરી રહ્યું છે ...