આખા શરીરના રક્ષણ પ્રયોગશાળાના રોગચાળાના નિવારણ માટે તબીબી નિકાલજોગ રક્ષણાત્મક કપડાં

ઉત્પાદન વર્ણન


Protective suit

Disposable protective clothing, medical and civil safety protection.

Detailed images


Products application


Workshop


, , , , , , , , , ,